Bilorientering


Något som kan vara kul att testa är att du och din familj provar på bilorientering. Då går det bra att sitta och köra i din bil med dina converse på, samtidigt som du umgås med din familj utan att bli trött, smutsig och svettig. Det är viktigt i denna typ av orientering att du har en duktig och skicklig kartläsare. Visserligen gäller det att vara snabb, men genom att köra fel och fort ger dig inga segrar, då är det bättre att vara noggrann.

I bilorinetering så är det en väldigt stor variation vart du kör. Ena stunden håller du och din familj på med att leta efter en kontroll på en glest trafikerad grusväg. För att sedan köra en annan sträcka genom ett industriområde, som är helt och hållet övergivet, då ni kör mellan övergivna byggnader och spillror av gamla maskiner.

Tävlingen

Själva tävlingen går ut på att följa en karta efter de anvisningar och kartan som du får vid starten inför etappen. En enkel förklaring på vad en bilorientering är, att det orientering och rally på en och samma gång. Fast det gäller att förare och kartläsare kan samarbeta. Det är det ekipaget som har kört bana med minst bestraffningsprickar som vinner tävlingen.

Tävlingar i bilorientering sker på lokal-, distrikt- och riksnivå, men finns även tävlingar som körs i Danmark, Finland och Norge. Oftast är det runt 60 bilar som deltar och startavgiften är i regel väldigt låg. Vilket gör att det kan passa alla som har körkort och gillar orientering!

Kartorna

Något som är mycket viktigt inom bilorientering är kartorna. När du är nybörjare kan du få allt från en karta av det modernaste slaget, till en egentillverkad skiss som har olika skalor. Det bästa är att du kan räkna med att det på kartan som har en betydelse för att du ska hitta, överensstämmer med verkligheten.

Efter att ha blivit en van bilorienterare och deltagit i många tävlingar, har du under din tid som orienterar mött alla möjliga tänkbara kartor, vissa fall på en och samma etapp. Vilket kan göra att det kan blir svårt att räkna ut vilken väg du till slut ska köra!

Bana

Om du är nybörjare är det smartaste att välja en bana som funkar ihop med din erfarenhet och framför allt din bil. Det går alldeles utmärkt att köra i egen bil, ända fram till du börjar tävla i bilorientering som är rikstäckande och i det svenska mästerskapet.

Det vanligaste är att köra bilorientering när det är mörkt, men numera har det blivit allt vanligare att orienteringen genomförs i dagsljus. Oavsett vilket så är tjusningen med att försöka hitta rätt väg på en i förväg okänd bilorienteringsbana alltid lika spännande!