GPS orientering


Med utvecklingen av våra smarta telefonen har också orienteringen utvecklats och det finns nu många appar som man kan använda inom sporten. GPS orientering med en app är en form av orientering där man kan träna effektivt utan att behöva sätta ut kontroller. Mobiltelefonens GPS system avgör om du kommit fram till kontrollen eller inte. Man kan rita ut banan i mobilen och göra en utvärdering direkt på skärmen. Tränar man med andra kan det vara roligt att använda olika GPS funktioner och det kan också komplettera vanliga kontroller på ett smart sätt. Med andra kan man sedan jämföra tider och annan data på ett enkelt sätt i mobiltelefonen. Det finns även andra appar som kan mäta puls och hur mycket vatten man druckit, exempelvis från profilvatten där ett företag eller orienteringsklubb kan profilera sitt varumärke.

GPS trackning

Både till android och Iphone finns mängder av appar som stöder GPS tracking. De viktigaste funktionerna är att man kan rita ut banor och skapa en resultattabell. Det går även att spela upp loppet i efterhand och se vilka vägar olika orienterare valt för att jämföra taktiker och beslut. Det går att använda färdiga orienteringskartor och ladda upp egna. Via Svensk Orienterings karttjänst går det att få tag många olika kartor. Det är även enkelt att arrangera tävlingar och det finns olika servrar där det går att ladda upp sina egna tävlingsbanor.

GPS analys

När man orienterar med hjälp av GPS använder man en GPS-klocka eller en smartphone, och de kan antingen användas till orientering med GPS analys eller GPS orientering. Vid GPS analys använder man en GPS klocka eller smartphone under sin träning eller under en orienteringstävling för att spela in rutten man sprungit och där ur kunna samla viktigt information om sin utveckling. Det finns olika program att använda t.ex QuickRoute som är gratis att använda. Datan kan sedan föras över till en dator för vidare analyser och på det här viset kan går det mycket detaljerat att följa vilka val en löpare gjort längs banan.

GPS orientering

Vid GPS orientering använder man sin GPS utrustning för att se när man kommit fram till en kontroll för att ”stämpla” den. Man kan också ladda upp olika kartor och rita egna virtuella rutter. Det är ett bra sätt att kunna träna på olika banor att hänga ut kontroller i den fysiska verkligheten. För ovana orienterare kan det även vara bra att använda de stödfunktioner som finns, exempelvis få en indikator vart på kartan man befinner sig om man nu gått vilse.

Labyrint-orientering

En av de roliga nya funktionerna som finns med GPS tracking är Labyrint orientering. Med denna funktion kommer en ljudeffekt då löparen närmar sig en virtuell labyrintvägg. Det finns även röststöd som säger till när man ”stämplar” vid kontrollerna och återstående tid kan också meddelas.