Orientering – så funkar det


Är du intresserad av att börja med orientering? Kanske har du hört andra tala om det eller så minns du tillbaka från gymnastiken i skolan där man skulle orientera sig på området kring gympasalen? Att orientera är väldigt roligt och ger en mycket bättre träning än vad många tror. Sporten kan utövas som hobby och fritidsintresse, men kan även utföras på en riktigt hög och professionell nivå och då är aktiviteten så hög att den kan liknas med ett gympass där både en träningsbänk, vikter, maskiner och spinning har utförts.

Vad är orientering?

Orientering är en sport som går ut på att du, men hjälp av ett kompass och en karta, ska ta dig runt på obekant mark och hitta till olika kontroller. Kontrollerna är markerade på kartan och det är din uppgift att ta dig dit så snabbt som möjligt. Man kan säga att det finns fem stycken grundmoment som orientering är uppbyggt på och som beskriver både vad som ska göras och i vilken ordning som du ska göra dom. Genom att ha koll på vilka dessa grundmoment är kommer din orientering att bli både roligare och betydligt bättre.

Förstå kartan – Du måste kunna förstå kartan som du håller i din hand. Du ska kunna veta var på kartan du befinner dig och vart det är tänkt att du ska ta dig.

Passa kartan – Att passa kartan är nödvändigt för att du ska hitta rätt. Du ska kunna se att de föremål och den terräng som befinner sig till höger om dig i verkligheten, även befinner sig till höger om dig på kartan du håller i.

Planera din orientering – Börja inte bara springa åt första bästa kontroll, utan se till att du planerar din väg ordentligt. På så sätt missar du ingen kontroll och kommer att ta dig igenom ”banan” snabbare.

Använd dig av planen – Det är lätt att man glömmer bort den väg man har planerat när man väl sätter igång, men försök att hålla dig till den som du satte upp från början. Ta pauser för att säkerställa att du genomför din plan.

Hitta till kontrollen – Ja, du förstår säkerligen varför du ska hitta till kontrollen. I vissa fall ska kontrollen bara markeras och i andra fall så ska den plockas med.

Lär dig karttecken

En orienteringskarta är inte uppritad på samma sätt som när din mamma ritade en karta för att du skulle hitta till påskäggen när du var liten. En orienteringskarta är otroligt detaljerad och innehåller både färger och olika symboler som man ska använda sig av. Innan du beger dig av är det därför viktigt att du lär dig de karttecken som du kommer att kunna stöta på. En ljusgrön färg betyder t.ex. tät skog och en öppen mark är markerat med orange.