Stadsorientering


Stadsorientering – eller Urban Challenge – som det också kallas är en teamutmaning för människor som gillar att röra sig i staden. Laget ska ta sig runt en bana som ofta är upp till två mil lång och besöka 12 punkter på vägen. Laget ska bestå av två medlemmar, och det lag som tar sig snabbast runt banan och klarar alla kontroller är det lag som vinner. Naturligtvis ska man i dagens digitala och mediala samhälle även föreviga sig själv och sin teammedlem på varje utpekad kontrollplats. Till kontrollplatserna tar sig laget med hjälp av olika kluriga gåtor som leder dem vidare. Det är också tillåtet att ta hjälp av andra för att lösa gåtorna, ifall man inte vill klara det helt inom sitt tvåmannalag.

Utan karta och kompass

Med dagens moderna hjälpmedel är stadsorientering ett riktigt roligt sätt att lära känna en stad. De tolv punkter som ska besökas hittar du till med hjälp av att lista ut gåtorna, och du har en GPS i telefonen till din hjälp. Det är tillåtet att ta sig fram på två olika sätt: till fots eller med allmänna kommunikationsmedel. Att röra sig i en stadsmiljö gör att det känns ok att ibland behöva orientera i mörker, vilket hade varit svårare i terräng. Vana orienterare springer visserligen nattorientering, men de som tävlar i Urnban Challenge är ofta inte orienterare i vanlig bemärkelse, utan vana vid att använda en GPS, och kanske inte ens motionslöpare eftersom det går att ta sig fram med andra kommunikationsmedel. Fler och bättre hjälpmedel och snabbare uppkoppling för att lista ut gåtor och hitta rätt gör att mer tid kan läggas på förflyttningsmomenten.

Att blogga om en stad

Många av de som tävlar i Urban Challenge nöjer sig inte med att ta det obligatoriska tävlingsfotot på en av de tolv nyckelplatserna som ska besökas, utan lägger ut foton på bloggar och hemsidor. De filmar loppen, mäter och lägger ut avstånd och tider så alla kan ta del av dem. Deltagarna får använda alla teknik hur mycket som helst, och kan med smarta appar lägga ut hela banan de tagit sig runt. Jag såg ett sådant lopp utlagt på en blogg en gång, med stolta foton på ett team som satt på en mursten till hus de just nått fram till. Alla de tolv punkterna behöver inte vara sevärdheter för att platsa i ett lopp, men visst upptäcker man en hel del sevärdheter i en stad på det här viset.