Orientering för familjen


En mer stimulerande sport än orientering får man leta efter. Kanske kan den till och med kvala in som den perfekta sporten, där fysisk och mental aktivitet möter varandra i en rofylld omgivning. Det är föga förvånansvärt att orienterare många gånger börjar redan som barn och sedan fortsätter med sin sport så länge som benen bär. Det är inte heller förvånande att vuxna människor börjar att orientera på äldre dagar och snart är fast i fascinationen för idrotten.

Orienteringens väsen

Enligt Svensk Orientering skapades en poetisk devis gällande orientering under 1930-talet och denna speglar själva essensen i sporten. Den vackra texten beskriver hur orienteraren självständigt beger sig ut i skog och mark för att besegra vad naturen än placerar i ens väg. Den beskriver hur orienteraren får jobba hårt med både kropp och sinne samt hur denne måste fatta snabba beslut. Vidare beskrivs orienterarna som glada och vänskapliga men alltid lika tävlingslystna. De allra viktigaste stroferna är de om att orientering präglas av glädje liksom att kärleken till naturen är den största faktorn.

Det råder ingen tvekan om att författaren hade en stor passion för sporten och att denne lyckades förmedla sin vördnad i enbart ett fåtal meningar.

Mångfacetterade idrottare

För att kunna orientera krävs att man har flera olika färdigheter. Det räcker inte att enbart kunna springa snabbt eller endast ha en god orienteringsförmåga. Det är många bitar som ska passa in i detta pussel men som med allt annat blir man bättre av att träna. Utgångspunkten i sporten är att man snabbt ska hitta en möjlig färdväg i varierande terräng och förflytta sig mellan olika stationer. Till sin hjälp har man en karta och en kompass.

Man måste vara fysiskt stark samtidigt som man måste kunna läsa en karta samt läsa av miljön som man vistas i. Den rakaste vägen är nämligen inte alltid den snabbaste, det har många orienterare blivit varse om i sina tidiga dagar. Det räcker inte heller att löpträna på vanliga vägar då det inte alls ger den muskelkomposition som krävs för att ta sig fram i naturen. Här gäller det istället att träna i skog och mark, över stock och sten, om man vill bygga en stark och funktionell kropp.

Perfekt för familjen

Trots att sporten är hård och krävande så är det också en perfekt familjesport. Inom tävlingsväsendet finns det klasser för de flesta åldrar, från 10 år och upp till 90 år, men varför inte göra orientering till ett familjeäventyr under helgerna? En söndagsförmiddag i naturen där både barn och vuxna får använda knopp och kropp blir en härlig avslutning på veckan. Det behöver inte gå snabbt när man orienterar som familjesysselsättning så ta gärna med en fikakorg så att ni får en fin belöning när målet är uppnått.

istartups