Svenska Orienteringsförbundet


Svenska Orienteringsförbundet, eller SOFT, är det nationella idrottsförbundet för orientering i Sverige. Det bildades år 1938, och redan samma år anslöt sig förbundet till Riksidrottsförbundet. Orientering är ju en sport som har sitt ursprung i Norden, varför förbunden utvecklades tidigare här än i andra delar av världen. Kanske är det en av förklaringarna till att det Internationella orienteringsförbundet inte bildades förrän 1961. I samband med att detta internationella förbund bildades blev dock Svenska Orienteringsförbundet medlemmar.

I dagsläget har SOFT drygt 570 anslutna föreningar över hela landet. Att vara ansluten till SOFT innebär bland annat att man som förening kan söka hjälp, stöd och rådgivning i olika föreningsfrågor, till exempel när det gäller att anordna tävlingar eller att renovera klubbhuset. Något man får ordna själv som förening är dock att hitta lokala leverantörer, eftersom SOFT är rikstäckande och inte kan förväntas ha koll på alla delar av landet. Ett tips om man behöver hjälp med takrenovering, till exempel av klubbhuset, i Stockholmsområdet, är dock att kontakta Svenskelitebygg.se.

SOFT arrangerar också en rad utbildningar för medlemmarna i förbundets anslutna föreningar. Som exempel på de utbildningar som finns kan nämnas olika utbildningar för tränare i föreningarna. Ytterligare en fördel som föreningarna som är medlemmar i SOFT får är att de omfattas av förbundets olycksfallsförsäkring, som gäller under tävling och under resor till och från tävling. Som medlem får man också tidningen Skogssport, som ges ut av förbundet.

Något som de flesta som inte är insatta i orientering sällan tänker på är att orientering faktiskt omfattar flera olika grenar. Svenska Orienteringsförbundet har ansvar för fyra sådana grenar: orienteringslöpning (det vill säga det som i folkmun helt enkelt kallas orientering), skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorientering. Det är också Svenska Orienteringsförbundet som har ansvar för att ta ut landslagen i dessa olika grenar. Det är dock inte bara på elitnivå som förbundet kan vara till stöd. Även om man är helt nybörjare på orientering, och vill ha hjälp med att veta var man ska börja om man skulle vilja prova på sporten, kan man hitta nyttig information på förbundets hemsida, och kontakta förbundet för att få hjälp att hitta ens närmsta orienteringsklubb.

istartups