Att anordna en orienteringstävling


En orienteringstävling blir av nödvändighet ett stort evenemang, oavsett hur många deltagare man har i tävlingen, helt enkelt för att tävlingsområdet blir så omfattande. Därför kan det vara bra att läsa på lite om vad man behöver tänka på kring funktionärer, organisation och annat innan man ger sig på att anordna en orienteringstävling för första gången.

Det kanske viktigaste är att planera noggrant inför tävlingen, för att man sedan inte ska stå på tävlingsdagen och inse att en viktig komponent saknas. Det bästa är att på ett möte med de ansvariga i föreningen skriva ned de olika ansvarsområden som finns under en tävling, och alla uppgifter som man kan komma på som ingår i det ansvarsområdet. Genom att fördela bördan av tävlingen blir det lättare att komma ihåg allt. Självklart behövs dock en tävlingsledare som samordnar de olika ansvarsområdena. Några exempel på ansvarsområden som måste täckas är banläggare, TC (tävlingscentrum, det vill säga start och mål), sekretariat, sjukvård, parkering, mat, priser, kassör och speaker. Vissa av dessa ansvarsområden är tyngre än andra – om man har ansvar för priserna har man till exempel bara just priserna att hålla ordning på, medan den som är ansvarig för TC måste ordna allt från toaletter och duschar till sophantering och kontakter med markägarna.

Något som är viktigt för tävlingens säkerhet är att man snabbt kan ta sig genom terrängen i tävlingsområdet, för att exempelvis nå fram till en tävlande som har skadat sig. En fyrhjuling är ett bra transportmedel i många olika typer av terräng, varför det kan vara bra att ha en i beredskap under tävlingen. Det kan också behövas olika typer av ATV-tillbehör, så att man till exempel kan koppla en lastkorg på fyrhjulingen för att frakta första-hjälpen-låda, vätska och annat. Du hittar allt du behöver till en ATV på Kellfri.se.

Man måste också komma ihåg att utse vilka funktionärer som ska vara på plats och arbeta under själva dagen, och om dessa ska vara samma personer som har arbetat med förberedelserna eller om andra ska ta vid. Oavsett vilket är det alltid bra att ha med sig vissa saker till tävlingen, som en extra säkerhet ifall det skulle behövas, som tejp, växelpengar, snören, sax, anteckningsblock, soppåsar, tuschpennor och stolar. Dessa saker kan i vissa lägen vara skillnaden mellan en smidigt arrangerad tävling och en rörig och stressig tävlingsdag för både funktionärer och deltagare.

istartups