Orientering – från koncept till första tävlingarna


Svensk orientering listar historiska milstolpar inom sporten och här följer de allra första händelserna i sportens historia.

Aktivitet för militär

Som så många andra aktiviteter och förekomster har orientering sina rötter i krigsväsendet. I Sverige användes ordet orientering för första gången år 1886 på Karlsbergs Kongliga Krigsskola. Ordet fanns tidigare men här innebär det för första gången att man med hjälp av karta tar sig fram i främmande terräng. Det var överste Thulstrup som skriftligen rapporterade att orienterings- och kartläsningsövningar hade företagits för första gången i de praktiska undervisningarna.

Första tävlingarna

Den första orienteringstävlingen för militärens officerare hölls år 1893. Fyra år senare, år 1897, var det dags för de civila att få en chans att tävla i orientering. Denna tävling hölls i norska Nordmarka, som ligger norr om Oslo, där terrängen var krävande och mycket kuperad.

År 1900 var det så dags för den första orienteringstävlingen på skidor vilken uppmätte en sträcka om 175 km. Året därefter, år 1901, hölls den första orienteringstävlingen för civila i Sverige och det var Sundbybergs IK som stod som arrangör. Det var tävlingens grundare, Victor Dahl, som själv kom att stå på prispallen.

istartups