Olika typer av orientering


Orientering behöver inte nödvändigtvis betyda att man springer i tuff terräng. Med tiden har allt fler sporter kommit att implementera orientering och på så vis har nya tävlingsgrenar uppstått. Bilorientering är ett exempel på detta.

Precisionsorientering

Orientering som enbart förs på vägar kallas för precisionsorientering. Här krävs att farlederna är goda nog för rullstolar och barnvagnar att ta sig fram på.

Poängorientering

Vid poängorientering finns inga färdiga rutter, istället har banan ett visst antal kontroller med olika värden. Tävlingen är tidsbegränsad och det gäller för orienteraren att samla så mycket poäng som möjligt.

Punktorientering

Punktorientering kan vara en trygghet för nybörjaren. Man orienterar i grupp med en ledare och när ledaren förhör sig om var man är på kartan ska deltagarna vara tillräckligt insatta för att kunna ge ett korrekt svar.

Stjärnorientering

Att orientera utefter stjärnorna är kanske en av de äldsta orienteringsformerna men stjärnorientering har inget med nattlig orientering att göra. Istället finns det i tävlingen ett centrum varifrån orienteraren utgår för att samla kontroller längs en runda. Därefter tar denne sig tillbaka till centrum för kartbyte så att en ny slinga kan springas. Sett ovanifrån kan rutterna bilda ett stjärnmönster.

istartups