Kompassen – ett viktigt verktyg


Orienteraren har två verktyg till sin hjälp; kartan och kompassen. Det är två gamla navigeringsverktyg som människor har använt sig av under lång tid. Att kunna förklara färdriktningar genom att måla upp landmärken kan tänkas vara en uråldrig företeelse medan kompassen är ett något yngre inslag.

Kompassen

Enligt Wikipedia är compasso italienska som lär betyda mätning eller steg liksom cirkel eller rundel. Det används bland annat för att bestämma åt vilket håll ett föremål är på väg på jordens yta och det är just för navigering som kompassen har kommit att bli mycket populär, även om olika typer av kompasser också förekommer inom andra områden.

Järn visar norr

Det sägs att de första kompasserna fanns i Kina samt att det gjordes kompasser redan under den tidiga medeltiden i Europa. Det förhåller sig naturligt att kompassens föregångare kan ha upptäckts redan för tiden när människan började bryta järn för tusentals år sedan. Det är nämligen just järn som används för att få kompassnålen att peka mot norr. De första beskrivningarna talar om hur dessa metallbitar lades på flytande halm i en skål vatten och tack vare magnetismen (som då inte var känd) kunde visa norr.

istartups