Orienteringens fem element


Vid en första anblick kan orientering kännas svår. Alla förstår nog hur man förflyttar sig men hur fungerar kartan och kompassen? Hur ska man tänka? Här nämns de fem grundmomenten som en orienterare bör använda sig av:

  • Orientera dig
  • Anpassa kartan
  • Planera färdväg
  • Genomför planen
  • Hitta målet

Orientera dig

Denna första punkt innebär att du skaffar dig kunskap och förståelse över var du är samt vart du ska. Detta gör du genom att lära känna kartan som du håller i handen. Stressa inte vid detta moment för om det blir fel kan du förvilla dig totalt och förlora värdefull tid.

Anpassa kartan

Att “passa kartan” innebär i stora drag att kartan vrids så att den och den fysiska världen har samma riktning. Det betyder att om det ligger ett stort hus på din högra sida så ska kartan vara vriden framför dig så att detta även reflekteras på den, det stora huset ska alltså vara till höger på kartan. Använd även kompassen så att kompassens röda pil vrider sig åt samma riktning som kartans norr.

Planera färdväg

Planering är som bekant a och o. Här gäller det att hitta en passande rutt. Antingen kan du använda dig av stigar, om sådana finns, eller så kan du ta dig rakt genom skogen med kompassen till hjälp.

Genomförandet

När färdvägen är planerad så gäller det att sätta benen i rörelse. Det viktigast här är att kartan inte blir statisk utan att du fortsätter att vrida den i enlighet med hur naturen runtomkring ser ut.

Hitta målet

Det sista steget är att hitta orienteringskontrollen. Sök gärna på kartan för att se om det finns något landmärke som kan underlätta för dig att hitta stationen. Känn sedan stoltheten strömma över dig när kontrollen är tagen!

istartups